امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

انگیزه ام برای نوشتن چیست؟

انگیزه ام برای نوشتن چیست؟
در این وب سایت، تجربیات نویسنده در خصوص مسائل مختلف مرتبط با مهندسی برق و بخصوص گرایش قدرت بیان می شود. هدف از نگارش در این سایت نه جذب کمیت زیادی از مخاطبان، بلکه تعامل با بخش خاصی از متخصصان صنعت برق و دانشگاه است که به پژوهش در این حوزه اشتغال دارند.
بیشتر...