امروز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
تخصیص زمان به کارها
  • یک قانون جدید

    کلا از اين آقای "نورث کوت پارکينسون" خيلی خوشم آمده است؛ چون قوانين خيلی زيبایی وضع کرده است. آخرین قانون ...

    کلا از اين آقای "نورث کوت پارکينسون" خيلی خوشم آمده است؛ چون قوانين خيلی زيبایی وضع کرده است. آخرین قانونی که از او یاد گرفتم اين است : "انجام هر کاری همانقدر زمان می برد که بدان تخصیص می دهید". یعنی ...

    بیشتر...