امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
خطای امپدانس بالا در هادی روکش دار