امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

آموزش ماشینهای DC در بیست جلسه

 دکتر کاستا (Dr Kastha) از انیستیتیو خاراگپور هند (IIT Kharagpur) طی بیست جلسه یک ساعته مروری کامل بر ماشینهای DC داشته است. در این پست لینک دانلود این بیست سخنرانی را قرار داده ام.

Operating Principles of DC Machines
Constructional Features of DC Machines
Generated EMF and Torque in DC Machines
Armature Reaction
Commutation in DC Machines
Separately Excited DC Generators
DC Shunt Generators
Compound DC Generators
Interconnected DC Generators
Characteristics of DC Shunt Motors
Starting of DC Shunt Motors
Speed Control of DC Shunt Motors
Braking of DC Shunt Motors
Electronic Control of DC Shunt Motors
Testing of DC Shunt Motors
Characteristics of DC Series Motors
Starting and Braking of DC Series Motors
Speed Control and of DC Series Motors
Testing of DC Series Motors
Characteristics of Compound DC Series Motors

نوشته‌های مرتبط