امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

آینده صنعت برق در تسخیر پلیمرها

احتمالا تصویری که از صنعت برق در ذهنمان مجسم می شود تا یک دهه دیگر کاملا تغییر خواهد کرد. با توجه به پیشرفت خارق العاده علم پلیمر بعید نیست دنیایی را تصور کنیم که خطوط انتقال انرژی آن پلیمری هستند و سیستمهای ارت دیگر در معرض خوردگی و اکسیداسیون قرار ندارند. چرا راه دور برویم؟ کدام مهندس برق می توانست تصور کند که روزی فیوزها پلیمری شوند؟ فیوزهای Re-settable  ابداعی شرکت Tyco Electronics فیوزهایی هستند که هیچگاه نیاز به تعویض پیدا نمی کنند. فیوزهایی که مقاومتشان با افزایش جریان از میزان نامی به سمت بی نهایت میل کرده و پس از بازگشت جریان به محدوده مجاز، دوباره شرایط هدایت الکتریکی را پیدا می کنند. از طرفی سنسورهای هوشمند پلیمری یکی از اجزای جدا ناشدنی از هر شبکه هوشمند (Smart Grid) محسوب خواهند شد. این سنسورها نسبت به دما، ولتاژ، PH، رطوبت و … حساس بوده و این حساسیت را به شکلی مناسب چون تغییر رنگ بروز خواهند داد. پلیمرهای هادی به عنوان رنگ تابلوها و بدنه مبدلهای فتوولتاییک مورد استفاده قرار خواهند گرفت. پره های توربینها پلیمری شده و دیگر دچار خوردگی نخواهند شد.

پیلهای سوختی (از نوع مبادله یونی) پلیمری در هر خانه ای به عنوان منبع انرژی پشتیبان بکار گرفته خواهد شد و باتریهای پلیمری کم حجم صنعت برق را از مزیت ذخیره انرژی در آف پیک برخوردار خواهند ساخت.

نوشته‌های مرتبط