امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

انتخاب روشنایی مناسب برای رستورانهاو مکانهای تفریحی فضای باز

یکی از بغرنج ترین موارد طراحی روشنایی، طراحی روشنایی برای رستورانها ، اسکله ها و سایر مکانهای تفریحی است که در فضای آزاد سرویس دهی نموده و دارای فضای سبز قابل توجهی هستند. طراحی روشنایی این فضاها و اماکن یک پارادوکس واقعی است. یکی از مهمترین عواقب عدم توجه به طراحی روشنایی و انتخاب چراغهای مناسب در این موارد، تجمع انواع حشرات همچون پشه ها در اطراف چراغهاست که امید خانواده ها برای سپری کردن یک شب فرح بخش در فضای آزاد را با تهدید مواجه می کنند.

بطور کلی حشرات حساس به نور به سه دسته photo-negative  ، photo-positive و Phototactic تقسیم می شوند. حشرات photo-positive، که عمده حشرات شناخته شده را در بر می گیرد، حشراتی هستند که جذب اشعه ماورای بنفش نور می شوند. برعکس، حشرات photo-negative ، که بیشتر در خاک زندگی می کنند، از روشنایی گریزان هستند. نهایتا، حشرات Phototactic که شامل حشراتی چون زنبورها می شود ، از نور برای مواردی چون جهت یابی و جذب انرژی حرارتی مورد نیاز استفاده می کنند.

مطالعات انجام گرفته بر روی چراغها نشان می دهد که لامپهای بخار جیوه مستعد ترین چراغها برای جذب انواع حشرات هستند. پس از آن لامپهای فلورسنت (شامل لامپ کم مصرف)، لامپهای التهابی، لامپ بخار سدیم و در مرحله آخر لامپهای LED قرار دارند.

هر چند در برخی از طراحیها (مانند طراحی روشنایی پلهای روی زاینده رود و فضای سبز اطراف آن)، استفاده از لامپهای بخار سدیم به دلیل عدم جذب حشرات، دادن جلوه طلایی به معماری پلها و قیمت بسیار پایین سرمایه گذاری به ازای هر لومن، مورد استفاده قرار گرفته است، لیکن به دلیل شاخص رنگ (CRI) نامناسب این لامپ، زیبایی محیط  و مناظر طبیعی اطراف آن بطور کلی زایل گردیده و در عمل اصل هدف از طراحی که لذت بصری و فرح بخشی محیط بوده است برآورده نگردیده است.

به همین منطور، بهتر است در چنین مواردی استفاده از لامپهای LED (علیرغم قیمت نسبتا بالایشان) در دستور کار قرار گیرد، زیرا علاوه بر اینکه تشعشع ماورای بنفش بسیار کمی دارند و لذا جاذب حشرات نیستند، به نسبت لامپهای بخار سدیم از CRI مناسبی هم برخوردار می باشند. بعلاوه در بلند مدت، به دلیل مصرف انرژی کمتر، تا حدودی هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه را تعدیل می کنند.

نوشته‌های مرتبط