امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

اهداف محاسبه جریان اتصال کوتاه

مهمترین اهداف محاسبه جریان اتصال کوتاه عبارتند از :

الف : هماهنگ نمودن رله های حفاظتی

ب : محاسبه قدرت قطع و و صل اتصال کوتاه کلیدهای قدرت (Braking and Making Capacity) – جریان RMS اتصال کوتاه مهم است

پ : محاسبه قابلیت تحمل حرارتی جریان اتصال کوتاه توسط کابلها، شینه ها ، ترانسفورماتورها و … تا زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی  – جریان RMS اتصال کوتاه مهم است

ت : محاسبه قابلیت تحمل نیروهای الکترودینامیکی جریان اتصال کوتاه توسط کابلها، شینه ها ، ترانسفورماتورها و … تا زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی – جریان حداکثر (پیک) اتصال کوتاه مهم است

ث : محاسبات ایمنی در خصوص ARC FLASH (اثر حرارتی قوس الکتریکی) و ARC BLAST (اثر صوتی قوس الکتریکی)

ج : محاسبات voltage Dip (به قول IEC) یا Voltage Sag (به قول IEEE) در بحث کیفیت توان و مطالعه اثرات آن بر تجهیزات حساس خصوصا موتورهای دارای درایو کنترل دور

چ : مطالعه آسیب دیدگی عایقها و جوش خودن هادیها در اتصالات به دلیل اثرات حرارتی اتصال کوتاه

ح : مطالعه پایداری دینامیک در ژنراتورهای نیروگاه ها و قابلیت حفط سنکرونیزم توسط آنها

خ : اختلالات، نویز و اغتشاشات حاصله از جریان اتصال کوتاه بصورت انتشار امواج الکترومغناطیسی در سیستمهای مخابراتی و کنترلی (EMC)

د : محاسبات اتصال زمین و افزایش پتانسیل زمین در اثر عبور جریان اتصال کوتاه از الکترود زمین

ذ :سایر مواردی که ممکن است به ذهن بنده نرسیده باشد.

نوشته‌های مرتبط