امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

اینترهارمونیکها (میان هارمونیکها)، منابع نوین فلیکر

اینترهارمونیکها، بخصوص اینترهارمونیکهای مرتبه اول و دوم، در هنگام مدولاسیون با فرکانس اصلی یا سایر هارمونیکها می توانند باعث تولید فلیکر شوند. از مهمترین منابع تولید اینترهارمونیکها، موتورهای دارای کنترل دور هستند که بعضا موتورهای با تکنولوژی اینورتر نیز نامیده شده اند.

بخصوص در اماکنی که بارهای روشنایی توسط UPS تغذیه می شوند، به دلیل سطح اتصال کوتاه پایین باس DC ، اینترهارمونیکها از پتانسیل بالایی برای تولید فلیکر برخوردارند.

اگر به یاداشتی که در خصوص تئوری جوونز نوشته بودم مراجعه شود، می توان پارادوکس جوونز در این مساله را بصورت زیر تئوریزه کرد :

۱- حذف یارانه ها در صنعت برق منجر به توسعه بکارگیری موتورهای دارای کنترل دور می شود که باعث صرفه جویی انرژی قابل توجهی (به نسبت موتورهای معمولی) می شوند.

۲- بکارگیری موتورهای دارای کنترل دور منجر به ایجاد فلیکر می شود.

۳- افزایش فلیکر منجر به افزایش ناراحتیهای چشمی می شود.

۴- افزایش ناراحتیهای چشمی منجر به افزایش هزینه های درمان می شود.

نوشته‌های مرتبط