امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

بازیافت مقره

بازیافت مقره

دو نوع روش برای بازیافت مقره های سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد:
۱- بازیافت اولیه : قسمتهای فلزی مقره جدا شده و قسمت سرامیکی خرد و دفن میشود.
۲- بازیافت ثانویه : مقره خرد شده پودر شده و بعنوان مکمل در سیمان و زیرسازی جاده ها استفاده می شود.

نوشته‌های مرتبط