امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بررسی نقش حیوانات در بروز خطا در شبکه های برق

بطور کلی عوامل خطا در سیستمهای قدرت به شرح زیر می باشند :

  • عیوب تجهیزات شبکه

  • حیوانات (در ایران، پرندگان، موش و گربه)

  • بلایای طبیعی مانند طوفان، صاعقه، سیل، زلزله، آتش سوزی (البته این عوامل از محاسبات شاخصهای قابلیت اطمینان حذف می شوند)

  • (Swing , Galloping and Aeolian Vibration (0.1 to 1 Hz

  • درختان (Carbon Path Discussion)

  • عوامل انسانی

در میان عوامل فوق بحث حیوانات، بحث بسیار جالبی است. بطور کلی سنجابها، موشها بخصوص موش صحرایی و موش کور، پرندگان، گربه، مورچه و مار از عوامل اصلی تهدید کننده قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت به شمار می روند.

برای مثال در کشورهای آفریقایی، پرندگان، مورچه و مار علت اصلی قطع برقهای ناشی از عامل حیوانات هستند، در حالیکه در کشور آمریکا سنجاب و موش کور نقش اول را دارند. در ایران نیز تعداد بسیاری از قطعیها در اثر ورود موشها، گربه ها و پرندگان به حوزه سیستمهای قدرت رخ می دهد.

 

a1d306ef-00ec-4418-9461-24338562633a-large

در مناطق جنوبی کشور، تعدادی از قطعیها به دلیل تمایل گاومیشها به خاراندن خود با پایه های شبکه توزیع و سیم مهار آنها ایجاد می شود. 

مطالعه تعامل حیوانات با سیستمهای قدرت دانش بسیار جالبی است که در حوزه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت بدان پرداخته می شود.

پی نوشت : اخیرا نیز عکسی در شبکه اجتماعی Linkedin پخش شده (عکس زیر) که خرسها را هم  در زمره حیوانات تهدید کننده قابلیت اطمینان قرار داده است.

نوشته‌های مرتبط