امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

بررسی یک پدیده نادر الکتریکی

پیش فرض همه مهندسین برق آن است که با نصب خازن در سمت بار، ولتاژ دو سر بار افزایش می یابد. حتی در برخی موارد، که امکان افزایش ولتاژ سمت بار با تغییر تپ ترانسفورماتورها فراهم نیست از خازن جهت بالا بردن ولتاژ بار استفاده می شود.

با اینحال طی یکی از پروژه های خازن گذاری مشاهده کردیم که با خارح کردن خازن از مدار، ولتاژ دو سر بار افزایش می یابد. مطالعات مختلفی برای توجیه این پدیده نادر صورت گرفت که نهایتا به روشن شدن این پدیده نادر منجر شد…

یکی از نکاتی که توجه ما را به خود جلب کرد تعداد بسیار زیاد مفصلها روی کابل تغذیه کننده این خازن بود، بطوریکه باعث شده بود مقاومت مدار به صورت غیر قابل قبولی افزایش یابد.

با رسم دیاگرام فازوری یک مدار الکتریکی که مقاومت آن بیش از دو برابر رآکتانس آن است براحتی می توان دریافت که چرا ولتاژ سمت بار  با نصب خازن کاهش می یابد.

نوشته‌های مرتبط