امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

بهبود جهان بینی

انسان پیشرفته توانایی آن را دارد که برای جلوگیری از درهم پاشیده شدن و بمنظور تطبیق با شرایط موجود، جهان بینی اش را مداوما بهبود بخشد.

 Myron Weiner

این جمله در توجیه ضرورت تغییر و اصلاح، آموزش و یادگیری و خصوصا در توجیه ضرورت تغییر تکنولوژی، کاربرد گسترده ای دارد؛ بگونه ای که یکی از اصول بدیهی مدیریت تلقی می شود. یک فیلم مدیریت قدیمی است که شاید شما هم دیده باشید. سخنران با یک دایناسور عروسکی به نام “داینا” وارد سالن می شود و سخنرانیش را با این جمله آغاز می کند :

“اگر داینا هم قدرت بهبود جهان بینی و تطبیق با شرایط را داشت احتمالا نسلش منقرض نمی شد”.

نوشته‌های مرتبط