امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی، چهارچوب مشترکی را برای شبیه سازی، تجزیه و تحلیل و درک عملکرد کلیه ماشینهای الکتریکی اعم از ماشینهای الکتریکی DC ، القایی و سنکرون فراهم می آورد.

در این تئوری، با استفاده از مدل ماشین فرضی ارائه شده توسط Kron و بکارگیری یک قاب مرجع که می تواند ثابت یا متحرک باشد، می توان عملکرد هر ماشین را معادلسازی و تجزیه و تحلیل نمود. در این پست لینک دانلود هشت سخنرانی ویدیویی که مروری جامع بر تئوری جامع ماشینهای الکتریکی است ارائه شده است. سخنران پروفسور س.پ.داس از انیستیتیو تکنولوژی کانپور هند است و در حال حاضر تنها مرجع ویدیویی در این زمینه تلقی می شود.

 Lecture 1 : Introduction

 Lecture 2 : Kron’s Primitive Machine

Lecture 3 : Modelling of Dc Machines

Lecture 4 :  Modelling of Induction Machines in ABC model

Lecture 5 : Transformation from ABC to dqo

Lecture 6 : Modelling of Induction Machines in dqo model and reference frame theory

Lecture 7 : Modelling of Synchronous Machines – 1

Lecture 8 : Modelling of Synchronous Machines -2

نوشته‌های مرتبط