امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

تحلیلی در خصوص یک مشکل

شاید یکی از مهمترین مسائلی که صنعت برق ما با آن روبروست عدم تطابق تحقیقات علمی با واقعیتهای صنعت برق است. نگاهی به مقالات منتشر شده در کنفرانسها و سمینارهای مرتبط با مهندسی برق نشان می دهد که اصولا اکثر تحقیقات تک بعدی هستند. یعنی یا تئوری محض هستند که قابلیت استفاده در صنعت برق را ندارند و یا به مسائل عملی می پردازند که فاقد ساختار منسجم و علمی هستند.

بعنوان مثال در حالی که هنوز صنعت برق در بکارگیری و استفاده صحیح از خازنها دارای مشکلات عدیده است و هر ساله میلیاردها تومان از منابع کشور به دلیل بکارگیری نادرست آنها حیف و میل می شود برای بنده جای تعجب است که چرا اینقدر به بحثهایی چون بکارگیری ادوات FACTS در شبکه های توزیع (نظیر DSTATCOM و …) تاکید می شود.

این مدگرایی و عدم تناسب مرا به یاد آبدارچی قدیممان می اندازد که هشتش گرو نهش بود ولی ظاهرش را  از هنرپیشه های هالیوودی تقلید می کرد و گوشی موبایلش در آن روزگار که شبکه مخابرات ما هنوز تازه فرق پالس و تن را شناخته بود  ۳G  داشت!

نوشته‌های مرتبط