امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

تحول در ساختار شرکتهای توزیع بر اساس استاندارد IEC61968 و مفهوم CIM

CIM یا Common Information Model یکی از زیربنایی ترین مفاهیم در شبکه های توزیع آینده محسوب می شود. دکتر مسعود امین که عضو کارگروه CIM  در EPRI بود ( این انیستیتیو  برای اولین بار مفهوم CIM را ارائه نمود)، بر اساس تجاربش در همین کارگروه ، ایده شبکه هوشمند را در سال ۲۰۰۵ و طی مقاله ای تحت عنوان Toward the smart grid ارائه داد.

CIM یک تفکر سیستمی است که قصد دارد مدلی سیستمی از شبکه توزیع ارائه دهد که بر اساس زبان UML توسعه می یابد. این مدل، مدل فیزیکی شبکه توزیع نیست؛ بلکه مدل ICT آن محسوب می شود. در چنین مدلی، مشخصه های اطلاعات مبادله شده در سیستم شامل فرمت اطلاعات، نحوه تولید و مبادله اطلاعات و نحوه اتصال زیرسیستمها بدون نیاز به واسط جداگانه مشخص می شود. در CIM، زیر سیستمها مختلف موجود در سیستم توزیع، Business function model نامیده می شوند و همگی دارای ویژگیهای سیستمی از قبیل Inter-operability و Inter-connectivity هستند. در فایلی که جهت دانلود قرار داده شده است، تشریح نسبتاً جامعی از مفهوم CIM ارائه شده است. این گزارش در شورای پایایی وزارت نیرو ارائه شده است.

دانلود فایل سمینار “بررسی مدل سیستمی ارائه شده از شبکه توزیع توسط استاندارد IEC61968

ارائه شده در شورای پایایی وزارت نیرو

نوشته‌های مرتبط