امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

تطبیق‌پذیری عایقی

 

Dielectric Compatibility یا تطبیق‌پذیری عایقی به معنای آن است که عایقهای مختلف استفاده شده در یک تجهیز الکتریکی یا سیستم قدرت (به صورت سری) به لحاظ ضریب نفوذپذیری عایقی (Permittivity) و ضخامت بگونه‌ای انتخاب شوند که میدان الکتریکی اعمال شده به هر عایق متناسب با قدرت دی الکتریک آن باشد.

نوشته‌های مرتبط