امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

تفاوت پستهای Pad Mounted و Kiosk

اولین نکته مهم آن است که پستهای Pad-Mouted در استاندارد IEEE معرفی شده اند در حالی که پستهای کیوسک به پستهای Pre-Fabricated معرفی شذه در استاندار IEC اطلاق می شود. این که چرا اصطلاح کیوسک به جای پیش ساخته استفاده می شود شاید بدین دلیل باشد که در کشور ما هر دو پست Pad-Mouted و Pre-Fabricated (که تحت دو استاندارد مختلف معرفی شده اند)  مورد استفاده قرار گرفته است. با اینحال هر دو اصطلاح عام هستند یعنی هم پستهای Pad-Mounted پیش ساخته هستند و هم پستهای Pre-Fabricated بر روی فونداسیون بتنی (Pad) نصب می شوند! 

پستهای پد مانتد (Pad Mounted) و کیوسک (Kiosk) هر دو زیر مجموعه پستهای کمپکت (Compact) هستند. به عبارت دیگر، پستهایی هستند که به گونه ای طراحی شده اند تا فضای کمتری اشغال کنند. هر دوی این پستها در معابر عمومی و بر روی فونداسیونهای بتن مسلح نصب می شوند که معمولا ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر از سطح زمین بلندتر هستند. بطور کلی از نطر ظاهر بیرونی، این دو پست تفاوت زیادی با هم ندارند و تنها  ابعاد پستهای  پد مانتد (Pad Mounted) مقداری کمتر از پستهای کیوسک (Kiosk)  است. با این حال می توان به دو تفاوت عمده داخلی در پستهای پد مانتد (Pad Mounted) و کیوسک (Kiosk) اشاره نمود :

۱- در پستهای کیوسک (Kiosk)، بخش فشار متوسط (MV) در یک سمت پست و بخش فشار ضعیف (LV) در سمت دیگر پست قرار دارد و پست دارای دو درب جداگانه برای دسترسی به تابلوی MV و LV  است؛ در صورتی که در پستهای  پد مانتد (Pad Mounted)، برای صرفه جویی بیشتر در فضا، ترمینالهای فشار متوسط و فشار ضعیف هر دو در یک سمت و در کنار هم قرار دارند.

۲- با باز کردن درب پست کیوسک (Kiosk) ، اجزای مختلف نظیر تابلوها، ترانسفورماتورها و کابل کشیهای داخلی قابل تشخیص هستند، در حالی که در پستهای پد مانتد (Pad Mounted) بیشتر اجزا در یک محفظه فلزی پر شده از روغن که تراسفورماتور و کلید قطع و وصل آن را هم در بر گرفته محصورند و به جز ترمینالها، فرمان قطع و وصل کلید و نشان دهنده روغن و ترمومتر، چیز دیگر قابل مشاهده یا دسترس نیست. همچنین اتصال کابلها به ترمینالها در پستهای پد مانتد (Pad Mounted) ، به دلیل محدودیت فضا، توسط سرکابلهای چپقی ( Elbow Termination) انجام می شود.

نوشته‌های مرتبط