امروز جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

تکنولوژی حضور مجازی (Transported Presence)

تکنولوژی صفحه های نمایش با سرعت غیر قابل تصوری در حال پیشرفت است. از دورانی که انسان توانسته صدایش را توسط تلفن بصورت مجازی انتقال دهد بیش از یکصد و سی سال می گذرد. حالا دنیا برای ارسال مجازی تصویر انسان هم ثانیه شماری می کند. تصویری که هرگز احساس غیر واقعی بودن را ایجاد نمی کند. به لطف پیشرفت تکنولوژی صفحه نمایشهای سه بعدی با کیفیت (HD) و هوشمند، به نظر می رسد در کمتر از یک دهه دیگر امکان تمایز تصاویر انسانها از حضور واقعیشان به سادگی امکان پذیر نباشد. دنیایی را تصور کنید که به جای حضور واقعی در جلسه ای در شهری دور، مجاز خود را در جلسه شرکت دهید…. دنیایی با مخاطرات کمتر، سختیهای کمتر و بازدهی بالاتر …

دنیایی را تصور کنید که بیمارستانها بصورت یک اطاق با یک سیستم هوشمند پذیرش و با حضور تنها یک تکنسین تجهیزات آزمایشگاهی اداره خواهند شد. پزشکان از طریق حضور مجازی بیمار را معاینه کرده و انواع تصاویر نظیر  MRI با حضور مجازی چند پزشک متحصص بررسی شده و از مراجعات متوالی بیمار به چند پزشک و شنیدن اظهار نظرات متضاد اجتناب خواهد شد.

دنیایی که مغز به لطف وضوح تصویر و سه بعدی بودن آن در اینکه با یک انسان واقعی در تعامل است تردید نمی کند. دنیایی که قبلا  هم آن را از طریق پدیده  سراب تجربه کرده ایم…

نوشته‌های مرتبط