امروز جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

حمله به مفاهیم

از دوره لیسانس یادم می آید که یکی از دانشجویان از استاد درس رله و حفاظت پرسید :

“چرا باز کردن ثانویه ترانسفورماتور جریان موجب ایجاد ولتاژهای شدید در دو سر ثانویه و صدمه دیدن آن می شود اما در یک ترانسفورماتور قدرت یا ترانسفورماتور ولتاژ چنین اتفاقی نمی افتد؟”

استاد مربوطه سعی کرد با نوشتن معادلات و روابط مختلف علت را توجیه کند اما پس از اینکه تخته سیاه پر از روابط و فرمولهای مختلف شد حتی خودش هم قانع نشده بود. البته وی انسان صادقی بود به قول بچه ها مساله را سمبل نکرد تا آبروداری کند ولی سوالی که از همان موقع در ذهن من شکل گرفت این بود که چگونه می توان به مرتبه استادی رسید و پروژه هایی با اسمهای فضایی و پر طمطراق تعریف کرد ولی از عهده پاسخ دادن به یک سوال ساده بر نیامد؟

بعدها برای کنجکاوی، سوال آن دانشجو  را از چندین متخصص و استاد دانشگاه هم پرسیدم و متوجه شدم که هیچیک از آنها هم قادر به پاسخ به این سوال نیستند….

با اینحال هرگز متوجه نشدم چگونه می توان در یک تخصص به مرتبه استادی رسید و لی نتوان یکی از سوالات ساده آن تخصص را پاسخ داد؟

نوشته‌های مرتبط