امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

دانلود فایل دوره آموزشی “راهبردهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع”

دانلود فایل دوره آموزشی “راهبردهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع”– قسمت اول

ارائه شده در :

مجتمع آموزشی آب و برق استان خوزستان

دانشگاه صنعت آب و برق

شرکت توزیع برق لرستان

شرکت توزیع برق گیلان

مجتمع آموزش علمی کاربردی صنعت برق – تهران

نوشته‌های مرتبط