امروز جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

دانلود فایل سمینار مطالعات موردی در کیفیت توان

دانلود فایل سمینار  مطالعات موردی در کیفیت توان

مرجع سمینار : وبسایت شرکت FLUKE

محل ارائه : وزارت نیرو – موسسه آموزش علمی – کاربردی صنعت برق – واحد تهران

نوشته‌های مرتبط