امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ضرورت وجود درسی به نام تاریخ الکتریسیته

مطمئنم اگر درس تاریخ الکتریسیته بعنوان یکی از دروس رشته های مهندسی برق پیش بینی شود (ترم اول) بسیاری از مشکلات آموزشی این رشته به راحتی حل خواهد شد….

ما خیلی کم از فیلم، آزمایشات عملی سر کلاس و سایر موارد کمک آموزشی استفاده می کنیم …

به هر حال ، دیدن این سه فیلم مستند را به دانشجویان رشته های مهندسی برق توصیه می کنم :

Shock and Awe: The Story of Electricity [1/3] – Spark 2011

http://www.youtube.com/watch?v=4h9Xq6_-3D8

Shock and Awe: The Story of Electricity [2/3] – The Age of Invention 2011

http://www.youtube.com/watch?v=pee3qqwA5Hg&feature=channel&list=UL

Shock and Awe: The Story of Electricity [3/3] – Revelations and Revolutions 2011

http://www.youtube.com/watch?v=pee3qqwA5Hg&feature=channel&list=UL

نوشته‌های مرتبط