امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

روش ساده برای کنترل جریان هجومی قطع و وصل بانکهای خازنی

مقدار جریان هجومی (Inrush) قطع و وصل بانکهای خازنی معمولا به ۲۰ تا ۳۰ برابر جریان نامی آنها بالغ می شود. لذا در سیستم قطع و وصل بانکهای خازنی از کنتاکتورهای خازنی استفاده می شود که مجهز به کویلهای میرا کننده هستند. با این حال در بسیاری از بانکهای خازنی به دلیل استفاده از کنتاکتورهای نامرغوب، مقدار بالای جریان هجومی باعث صدمه رساندن به کابلهای تغذیه و کنتاکتورها می شود. در چنین شرایطی یکی از ساده ترین روشهای کنترل جریان هجومی حلقه کردن کابل تغذیه خازنها در چند دور و ثابت کردن آنها توسط بستهای پلاستیکی کمربندی می باشد.

نوشته‌های مرتبط