امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دگردیسی صنعت برق و اسراف سرمایه های ملی

یکی از مهمترین انحرافات صنعت برق در طی سالهای گذشته، دگردیسی آن از یک نهاد تخصصی به یک نهاد اداری بوده است . خصوصا در بخش توزیع ، غالب شرکتهای توزیع برق به شرکتهای مالی و ذیحسابی تغییر ماهیت داده اند. از طرف دیگر، رواج تفکر برون سپاری، بدون توجه به این واقعیت که هدف از برون سپاری، واگذاری فعالیتهای غیرکلیدی یک سازمان و تمرکز بر روی فعالیتهای کلیدی است و نه واسطه گری، مشکلات را دامن زده و آب گل آلودی را برای ماهیگیران به کمین نشسته تدارک دیده است. برای مثال، برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و سیم داری در شرکتهای توزیع باعث شده تا نه تنها استراتژیهای قبلی شرکتهای توزیع مبتنی بر ارتقای  وضعیت اوستا کاری به مهندسی فراموش شود، بلکه مرحله نزول از کلاس اوستاکاری به کلاس کارپردازی هم آغاز گردد.
همین امر باعث شده است تا  روند استهلاک شبکه تسریع شده و بالتبع آن، هزینه های بهره برداری شرکتهای توزیع افزایش یابد .
البته بروز چنین مشکلاتی ارتباط تنگاتنگی با  مشکلات حادتری همچون ابتلای سازمانها به بیماریهای مدیریتی، نزول فاحش دانش فنی، نزول اخلاقیات و ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی و ملی دارد که اپیدمی یافته و از کنترل خارج گردیده است….

نوشته‌های مرتبط