امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

سیستم‌های زمین نوین، مبتنی بر هدایت الکترونی

سیستم‌های زمین مبتنی بر هدایت یونی، نظیر آنچه که با استفاده از مواد کاهنده مقاومت زمین بنتونیتی اجرا میشوند، در حال منسوخ شدن بوده و در بسیاری از کشورها جای خود را به سیستمهای مبتنی بر هدایت الکترونی داده اند که با نام تجاری مارکونیت شناخته می‌شود. دلایل این جایگزینی عبارتند از :

۱- بنتونیت مورد استفاده در سیستم‌های زمین، حاوی سدیم است که در ترکیب با آب سود سوز آور تولید کرده و PH خاک را به حدود دوازده افزایش می دهد. این امر باعث بروز خوردگی شدید در الکترودهای زمین می‌شود.

۲- بروز اتصال کوتاه یا عبور جریانهای بالا از سیستم زمین باعث می‌شود که بنتونیت به یک ماده آب گریز (هیدروفوبیک) تبدیل شود. بنتونیت در حالت نرمال خود ۳۰۰% (وزنی) آب جذب می‌کند. لذا عدم جذب آب توسط آن، باعث کاهش هدایت الکتریکی آن خواهد شد (هدایت یونی).

۳- عملکرد مناسب بنتونیت نیازمند همزدن کامل آن با خاک است که معمولاً رعایت نمی‌شود.

۴- مقاومت مخصوص بنتونیت در بهترین شرایط، ۲.۵ اهم.متر است در حالی که مقاومت مخصوص مارکونیت در بهترین شرایط ۰.۰۲ اهم.متر می باشد.

۴- مقاومت سیستم‌های زمین بنتونیتی. تغییرات فصلی شدید دارد زیرا تابع رطوبت خاک است.

بنابراین، سیستمهای زمین مبتنی بر مارکونیت، که از ترکیب کربن (در اشکال مختلف و معین مثل گرافیت، نانو تیوب کربن و …) و سیمان ساخته می شوند، برای احداث سیستم های زمین مقاومت پایین بسیار مناسب هستند.

نوشته‌های مرتبط