امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

شبکه انتقال آمریکا با برچسب Made in China

سیاست گذاری برق در ایالات متحده، بر خلاف سیاست گذاری نفت و گاز، ایالتی است و نه فدرال. از این رو اتصال شبکه های ایالتی با موافقت ایالت های مجاور انجام می شود و سیاست خاصی در جهت توسعه یک شبکه طولانی و یکپارچه ملی مثل UHVDC چین و UHVAC هند وجود ندارد.
حالا بحث بهبود بازدهی انرژی، نیاز به توسعه یک شبکه ملی در ایالات متحده را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن فقدان دانش و تجربه آمریکایی در این زمینه، منتج به بهره گیری از تجارب کشور چین با انتخاب یک مشاور چینی شده است.
حالا سیستم قدرت آمریکا نیز ممکن است برچسب Made in China بخورد.

نوشته‌های مرتبط