امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

طراحی ارگونومیک شبکه توزیع برق – طنز

تصویر زیر شاهدی بر این مدعاست که شبکه توزیع برق بازار تهران بسیار ارگونومیک طراحی شده و بازاریان به سهولت خود را با آن تطبیق داده اند….

نوشته‌های مرتبط