امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

طنز (بررسی یک تجربه در کاهش تلفات)

از سال ۱۳۸۵ ، با مطرح شدن ساعت فرمانهای نجومی، که بر خلاف فتوسلها، با تنظیم طول و عرض جغرافیایی محل نصب، زمان طلوع و غروب خورشید را محاسبه کرده و بر اساس آن کنترل روشنایی معابر را انجام می دادند، بحث جایگزینی فتوسلها با ساعت فرمان نجومی به عنوان یکی از پروژه های کاهش تلفات مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت. از مهمترین مزایای این تجهیز به نسبت فتوسلهای معمولی،  کاهش خطاهای تاخیر در قطع و تعجیل در وصل فتوسلها و حذف خطاهای ناشی از آلودگی محیط (کدر شدن پوشش فتوسلها) بود.

در یکی از پروژه های پایلوت، بطور تصادفی از یکی از این ساعت فرمانهای (ساخت داخل) نصب شده در پست تصویر برداری حرارتی کردم (تصویر زیر).

این تصویر مرا یاد گزارش کاهش تلفات یکی از کشورهای آفریقایی در کنفرانسی که در جزیره ماداگاسکار برگزار شد می اندازد که در طی آن اشاره کرده بود که پس از دو سال اجرای پروژه های کاهش تلفات در آن کشور، بررسیهای نشان می دهد میزان تلفات ۱% افزایش یافته است !!!!!

 

نوشته‌های مرتبط