امروز جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

طنز – مانور مقابله با بحران

تصور کنید که در شهر بزرگی مثل تهران زلزله بیاید. بعد ماموران شرکت برق مثل مور و ملخ وارد صحنه شده و  فارغ از آنچه در محیط اطراف رخ داده است شروع به دستمال کشیدن کابلها و سایر تجهیزات برق نمایند. چه حالی پیدا می کنید؟ شاید هم فکر کنید که در حال تولید الکتریسیته مالشی هستند؟!

( http://www.tbtb.co.ir/fa/news/7084)

  

ShowImage

نوشته‌های مرتبط