امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

عکس العمل منفی به تزویر

در کارخانه مشغول بررسی تطابق قدرت نامی موتورها با بار آنها هستیم. کمی آنطرفتر هم کارگری در حال تمیز کردن و وارنیش زدن مجدد ترمینال موتورهای رزرو است. گزارشگری هم از تلویزیون آمده و  کمی آن طرفتر با بک گراند خط تولید مشغول ارائه گزارش است….”بررسی وضعیت تولید کارخانه و افزایش تولید آن نشانگر بهبود وضعیت تولید در این کارخانه و کشور است…”

کارگر با غیظ و  با صدایی که تا چند متر آن طرفتر هم شنیده می شود می گوید “پخ یدین” (گه خوردی)

نمی دانم ذکر این مورد خارج از ادب بود یا نه، ولی هدفم یک نتیجه گیری مدیریتی است. تبلیغات نادرست واقعا باعث کاهش راندمان کاری می شود. چیزی که به عینه مشاهده کردم …

نوشته‌های مرتبط