امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

فرهنگ انگلیسی به فارسی مدیریت

فرهنگ انگلیسی به فارسی مدیریت، منبع مناسبی برای ترجمه واژگان پرکاربرد مدیریتی است. این کتاب به همت انتشارات رهنما به زودی به چاپ چهارم خواهد رسید. پدر اینجانب مولف کتاب و بنده افتخار ویرایش آن را داشته ام. امیدوارم مورد استفاده جامعه علمی کشور و رضایت حق تعالی قرار گیرد…

 برای اطلاعات بیشتر به یکی از این لینکها مراجعه فرمایید :

http://www.adinebook.com/gp/product/9646951333/ref=sr_2_1000_2/174-5500290-8044619

http://www.irannetbook.com/showbook.aspx?t=1&id=9109

نوشته‌های مرتبط