امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

مدیریت انرژی در موتورخانه ها

یکی از مهمترین مسائلی که معمولا در طراحی موتورخانه ساختمانها رعایت نمی شود، فراهم نمودن مقدار بهینه هوای (اکسیژن) مورد نیاز برای احتراق مشعلهاست. معمولا مواردی چون عدم در نظر گرفتن لوور در درب موتورخانه ها، عدم جریان هوای تمیز به فضای موتورخانه و نداشتن تهویه اجباری (فن) ،باعث می شود تا فرآیند احتراق بطور کامل صورت نگرفته و بازده گرمایشی بویلرها به شدت کاهش یابد.

به همین دلیل یکی از مهمترین پروسه های ممیزی انرژی ساختمانها، آنالیز احتراق سوخت است. این کار توسط نجهیزات آنالیز احتراق سوخت چون دستگاه Testo 330-2  انجام می گیرد. البته باید توجه داشت که اکسیژن فضای موتورخانه مقدار بهینه ای دارد که افزایش از آن حد نیز (همانند کاهش از آن) باعث کاهش بازدهی موتورخانه، مشعلها و بویلرها می شود. معمولا منحنی عملکرد بهینه بویلرهای صنعتی که نسبت مناسب اکسیژن، منوکسید کربن و دی اکسید کربن را مشخص می کند در کاتالوگ آنها موجود است.

نوشته‌های مرتبط