امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

مدیریت یا کارگردانی؟

تلفات انرژی الکتریکی یکی از مهمترین مسائلی است که در علم “مدیریت انرژی” مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یکی از اصول اولیه مدیریت انرژی که در کتابهای مرجع متعدد و از جمله کتاب  Energy Management Handbook نوشته Doty & Turner (چاپ هفتم) تصریح شده است آن است که “چیزی را که نتوان اندازه گیری کرد، مدیریت هم نمی توان کرد”.

سوالی که برای بنده مطرح شده است این است که وقتی هنوز زیرساخت مناسبی جهت اندازه گیری تلفات در کشور موجود نیست و تنافضهای بسیار زیادی در آمار تلفات به چشم می خورد، چگونه چنین اظهار نظرهایی (پاراگراف بعدی) از سوی یک مقام عالی‌رتبه صورت می پذیرد؟!

“در سال ۸۴ میزان تلفات برق در توزیع ۲۳ درصد بود اما با برنامه هایی که توسط دولت و وزارت نیرو انجام شد، هر ساله تلفات برق کاهش یافت و به جایی رسید که در حال حاضر تلفات برق ۱۴.۹۸ است که این نشاندهنده توفیق بسیار خوب دولت در اجرای برنامه کاهش تلفات برق است.”

هر چند اعلام مقدار تلفات انرژی با دقت ۲ رقم اعشار با امکانات موجود مشابه تعیین جرم یک پروتون با ترازوی بقالی است، لیکن متاسفانه چنین اظهاراتی را تکذیب هم نمی توان کرد. همین موضوع باعث شده است تا مدیریت تلفات جایش را به کارگردانی تلفات بدهد و …

مرا یاد حکایت تعداد تارهای ریش ملانصرالدین می اندازد که چون دیگران در رقم اعلامیش شک کردند، گفت خوب بشمرید!

نوشته‌های مرتبط