امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

معادلهای انگلیسی تولید پراکنده

علاوه بر اصطلاح Distributed Generation که در کشور ما به عنوان معادل تولید پراکنده مورد استقاده قرار می گیرد، چهار اصطلاح دیگر نیز در منابع متعددی با همین مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. این چهار اصطلاح عبارتند از :

Dispersed Generation

Decentralized Generation

Embedded Generation

Captive Generation

دو اصطلاح  آخر بیشتر برای تولید پراکنده پشتیبان و آن سایت، بدون پارالل شدن با شبکه، استفاده می شود.

نوشته‌های مرتبط