امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

معرفی بزرگترین کتابخانه آزاد الکترونیکی جهان- INTECH

Intech، که ایده شکل گیری آن در کشور کرواسی و در سال ۲۰۰۴ جامه عمل پوشید، یکی از به روزترین و بزرگترین کتابخانه های الکترونیکی جهان محسوب می شود که برای دانلود کتابهای موجود در آن حتی به عضویت در سایت نیز نیازی نیست.

همکاری بیش از هشت هزار مولف در این بنگاه نشر رایگان کتاب، منجر به افزایش شدید تعداد عنوانهای منتشره آن طی سال ۲۰۱۲ شد و آن را به عنوان رقیبی جدی برای بنگاه های نشر تجاری مطرح ساخت.

علاقمندان به کتاب، خصوصا مباحث فنی و مهندسی با مراجعه به وب سایت این بنگاه به آدرس http://www.intechopen.com از کمیت کتابهای منتشره و کیفیت دسترسی به آنها  دچار شگفتی خواهند شد.

نوشته‌های مرتبط