امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

معرفی کتاب “ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف”

final-imeni

کسانی که  Massimo Mitolo را می شناسند، می دانند که وی از معدود کسانی است که مقالاتش  در حوزه ایمنی و اتصال زمین هنوز هم در ژورنالهای معتبر IEEE به چاپ می رسد. به عبارت دیگر، علیرغم آنکه تعداد مقالات منتشر شده در این حوزه خیلی اندک است و به نظر می رسد طرح مسائل و ایده های نوین در این حوزه خیلی مشکل باشد، ولی مقالات آقای  Massimo Mitolo از این امر مستثناست.

“کتاب ایمنی برق در سیستمهای فشار ضعیف” که اهم مطالب آن مربوط به سیستم اتصال زمین است را به جرأت می توان جامعترین و اصولی ترین کتاب نگارش شده در حوزه ارتینگ (گراندینگ) نامید که از ساختار بسیار منطقی در ارایه مسائل و مطالب مربوط به اتصال زمین برخوردار است. جای خوشبختی است که این کتاب ارزشمتد اخیرا با همت آقای مهندس نیک پیام (که از صاحب نظران و فعالین به نام حوزه ایمنی در کشور هستند) و دوست عزیزم جناب آقای دکتر مرادی، که از زمره بهترین متخصصان کشور در حوزه مهندسی سیستمهای توزیع می باشند، به نثری روان و شیوا ترجمه گردیده است. امیدوارم که تلاش این عزیزان در نشر علم مورد استفاده بهینه دانش پژوهان در توسعه علمی کشور قرار گیرد.

نوشته‌های مرتبط