امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

معرفی کتاب قطعات الکترونیک

در کتاب اخیر، عمده قطعات الکترونیکی برای استفاده در سطوح مقدماتی و متوسط تشریح گردیده است. کتاب اخیر بگونه ای تدوین شده است که کاملا کاربردی و مفهومی باشد و از ارائه فرمولهای پیچیده و غیر ضروری در آن اجتناب شده است. امید است که مورد قبول حق تعالی و مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار گیرد.

نوشته‌های مرتبط