امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

مهمترین چالشهای شرکتهای توزیع

Untitled

ارزیابی شرایط شرکتهای توزیع برق نشان می دهد که این شرکتها برای بهبود وضعیت خود با چالهشای متعددی  مواجهند. با این وجود شاید بتوان سه چالش زیر را به عنوان مهمترین چالشهای موجود برشمرد :

الف – سرقت تجهیزات الکتریکی و هادیها : سیستمهای سنتی توزیع برق به منظور تامین دو هدف کمیت و کیفیت برق فعالیت می کنند. سرقت تجهیزات الکتریکی و هادیها جنبه های مختلفی از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی را تحت تاثیر قرار می دهد (برای مثال، قابلیت اطمینان، ایمنی و …)

افرایش میزان سرقت در سالهای اخیر باعث شده است تا فلسفه طراحی و بهره برداری شبکه های توزیع در بسیاری از شرکتهای توزیع برق، ناخودآگاه به سمت کاهش سرقت سوق داده شده و لذا دچار انحرافاتی از هدفهای فوق الذکر گردد. در نتیجه ، موارد متعددی از عدول از استانداردها، به بهانه کاهش سرقت، توجیه می شود. به عبارت دیگر، به جای حل مساله سرقت (حفاظت از شبکه)، تغییر در صورت مساله (کاهش جذابیت شبکه برای سرقت) در دستور کار شرکتهای توزیع قرار گرفته است. از آن میان می توان به کاربرد گسترده هادیهای آلومینیومی (به جای هادیهای مسی) در سیستمهای ارتینگ اشاره نمود. شایان ذکر است که استفاده از هادیهای آلومینیومی در سیستم ارتینگ به دلیل استحکام مکانیکی بسیار کمتر  و شدت خوردگی بسیار بالاتر آنها نسبت به هادیهای مسی (خوردگی گالوانیک بیشتر در داخل  زمین) در استاندارد های مختلف ممنوع شده است.

ب- تغییر ماهیت بارها : رشد سریع دانش بشر بویژه در حوزه الکترونیک قدرت باعث شده است که  ماهیت بارها  در طی یکدهه گذشته دچار تحول غیر قابل تصوری شود. برای مثال می توان به تغییر ماهیت بارهای سرمایشی و گرمایشی، ورود موتورهای دارای سیستم کنترل دور  (اینورتری)، تلویزیونهای جدید، لامپهای کم مصرف ، ال ای دی و … اشاره نمود.

بخصوص با ورود خودروهای الکتریکی و هایبریدی (در ایران فعلا بحث موتور سیکلتهای الکتریکی مطرح است) نظامهای سنتی برآورد بار، مدیریت سمت تقاضا و … دچار تغییرات زیادی خواهند شد. برای مثال، برای اولین بار موضوع تحرک بار یا Load Mobility وارد حوزه پیش بینی بار خواهد شد. انفعال در قبال تغییر ماهیت بارها باعث افزایش هزینه های بهره برداری، بروز پیری مصنوعی و زودرس در تجهیزات الکتریکی و  مشکلات متنوع دیگری برای شرکتهای توزیع برق خواهد شد.

پ- فقدان راهبرد در مدیریت تکنولوژی : فقدان راهبرد مدیریت تکنولوژی در شرکتهای توزیع باعث شده است تا دفاتر تحقیقات آنها به نوعی Match Maker (که وظیفه تعریف یا اجرای پروژه های فرمایشی، سفارشی، تکراری و بعضا تحمیلی را دارد) مبدل شوند. مدیریت تکنولوژی بدین معنی است که یک شرکت توزیع بداند که در سالهای آینده و برای بهبود وضعیت کیفیت برق، کاهش هزینه های بهره برداری و ارتقای شاخصهای بهره وری و کیفیت به چه تکنولوژیهایی نیاز دارد و در خصوص تامین آنها برنامه ریزی نماید (در صورت عدم امکان خرید این تکنولوژیها از بازار ، آنها را از طریق تحقیقات بومی داخلی ایجاد نماید).

نوشته‌های مرتبط

7 نظر

 1. saeed

  با سلام و ارزوی سلامتی
  در صورت امکان مقاله ای زبان اصلی در مورد کیفیفت توان یا خازن گذاری، که گرامر قابل اطمینانی داشته باشد ایمیل کنید. با تشکر

  پاسخ دادن
 2. حسین ارغوانی

  استفاده از کابل خودنگهدار بجای سیمهای مسی با توجیه کاهش سرقت در واقع پاک کردن صورت مسئله است نه حل مسئله. لذا اصل مسئله بطور حل نشده بجای خود باقی است. گیرم که سیمهای مسی را از شبکه جمع آوری کردید با شینه و کابلهای ارتباط ترانس به تابلو ها چه می کنید؟ گیرم که همه را آلومینیمی کردید با سرقت آلومینیم چه خواهید کرد؟ وقتی مسی در شبکه نباشد نوبت آلومینیم خواهد رسید. بالاترین مصرف مس در صنعت برق است و بیشترین مصرف الومینیم در صنعت ساختمان. وقتی مس در صنعت برق دیگر کاربرد نداشته باشد و بازار مصرف آلومینیم رونق بگیرد با تبعیت از اصل عرضه و تقاضا قیمت آلومینیم بر مس فزونی خواهد گرفت و قضیه عکس خواهد شد و آلومینیم برای سارقان جذابیت خواهد یافت آنگاه چه خواهید کرد؟ آیا دوباره مس را با آلومینیم عوض خواهید کرد؟ راه مقابله با سرقت مس حذف آن نیست بلکه بررسی علل بوجود آمدن این پدیده و حذف علت است نه معلول. سرقت مس مانند سرقت برق ریشه در ناکارآمدی مدیریت صنعت برق دارد.ریشه در برون سپاری های بی ظابطه دارد. ریشه در پایمال کردن حقوق کارگران زحمت کش صنعت برق دارد. ریشه در مافیاهای موجود در صنعت برق دارد. مافیای مس خود مبادرت به سرقت می کند و خود به نام مبارزه با سرقت مس را از شبکه های توزیع جمع آوری می کند و صنعت برق را از مس تهی می کند.سرقت مس و سرقت برق هر دو ریشه در رانت دارد.بجای مقابله جدی با سرقت مس ؛ مس را از شبکه برق جمع آوری می کنند.مقابله با سرقت مس کار زیاد سختی نیست.راه دارد. کافی است چند مورد سرقت را تا به آخر رد یابی کنند تا به ریشه های اصلی مافیای مس برسند اما اینکار را نمی کنند چون کار به جاهای باریک می کشد. پای خیلیها به وسط می آید. کسی که برای سرقت مس روی شبکه برقدار کار می کند باید یک نفر برقکار و آشنا به صنعت برق باشد. این کار فرد عادی نیست. وقتی کابلهای خودنگهدار را جایگزین سیمهای مسی می کنند مس جمع آوری شده را به کجا می برند؟ آیا تمام و کمال تحویل انبار می دهند؟یا از جای دیگری سر در می آورد؟ در نهایت مس سرقت شده و مس جمع آوری شده هر دو از یکجا سر در می آورند خریدار آنها یکی است. موضوع این است.

  پاسخ دادن
 3. حسین ارغوانی

  استفاده از کابل خودنگهدار بجای سیمهای مسی با توجیه کاهش سرقت در واقع پاک کردن صورت مسئله است نه حل مسئله. لذا اصل مسئله بطور حل نشده بجای خود باقی است. گیرم که سیمهای مسی را از شبکه جمع آوری کردید با شینه و کابلهای ارتباط ترانس به تابلو ها چه می کنید؟ گیرم که همه را آلومینیمی کردید با سرقت آلومینیم چه خواهید کرد؟ وقتی مسی در شبکه نباشد نوبت آلومینیم خواهد رسید. بالاترین مصرف مس در صنعت برق است و بیشترین مصرف الومینیم در صنعت ساختمان. وقتی مس در صنعت برق دیگر کاربرد نداشته باشد و بازار مصرف آلومینیم رونق بگیرد با تبعیت از اصل عرضه و تقاضا قیمت آلومینیم بر مس فزونی خواهد گرفت و قضیه عکس خواهد شد و آلومینیم برای سارقان جذابیت خواهد یافت آنگاه چه خواهید کرد؟ آیا دوباره مس را با آلومینیم عوض خواهید کرد؟ راه مقابله با سرقت مس حذف آن نیست بلکه بررسی علل بوجود آمدن این پدیده و حذف علت است نه معلول. سرقت مس مانند سرقت برق ریشه در ناکارآمدی مدیریت صنعت برق دارد.ریشه در برون سپاری های بی ظابطه دارد. ریشه در پایمال کردن حقوق کارگران زحمت کش صنعت برق دارد. ریشه در مافیاهای موجود در صنعت برق دارد. مافیای مس خود مبادرت به سرقت می کند و خود به نام مبارزه با سرقت مس را از شبکه های توزیع جمع آوری می کند و صنعت برق را از مس تهی می کند.سرقت مس و سرقت برق هر دو ریشه در رانت دارد.بجای مقابله جدی با سرقت مس ؛ مس را از شبکه برق جمع آوری می کنند.مقابله با سرقت مس کار زیاد سختی نیست.راه دارد. کافی است چند مورد سرقت را تا به آخر رد یابی کنند تا به ریشه های اصلی مافیای مس برسند اما اینکار را نمی کنند چون کار به جاهای باریک می کشد. پای خیلیها به وسط می آید. کسی که برای سرقت مس روی شبکه برقدار کار می کند باید یک نفر برقکار و آشنا به صنعت برق باشد. این کار فرد عادی نیست. وقتی کابلهای خودنگهدار را جمع می کنند مس جمع آوری شده را به کجا می برند؟ آیا تمام و کمال تحویل انبار می دهند؟یا از جای دیگر سر در می آورد؟ در نهایت مس سرقت شده و مس جمع آوری شده هر دو از یکجا سر در می آورند خریدار آنها یکی است. موضوع این است.

  پاسخ دادن

مشارکت و نظردهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *