امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

نمایش عملی روش تصویر در محاسبه میدانهای الکترومغناطیسی

در این آزمایش که در دوره Electromagnetic Fields and Energy دانشگاه MIT اجرا شده است، با اندازه گیری جریانها القا شده در سطح زمین (ناشی از القای یک خط هوایی مدل شده)، صحت بکارگیری روش تصاویر برای حل مسائل پیپچیده مقدار مرزی الکترومغناطیس تشریح شده است.

 

  Surface currents induced in ground plane by overhead conductor

فایل کم حجم تر (فقط شامل آزمایش و بدون تئوری)

  Surface currents induced in ground plane by overhead conductor

نوشته‌های مرتبط