امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

نگاهی به انقلاب صنعتی

چند روزی است به شکل گیری انقلاب صنعتی در اروپا فکر می کنم… مستندات تاریخی نشان دهنده یک نکته عجیب است. تا قبل از انقلاب صنعتی، افراط در میگساری، لهو و لعب و در بهترین حالت تماشای مسابقات ورزشی به عنوان مهمترین تفریحات مردم اروپا مطرح بودند. ولی با شروع انقلاب صنعتی تعدادی از دانشمندان که از مشاهدات و آزمایشات علمی خود به وجد آمده بودند توانستند مردم را برای تماشای یافته های خود به تالارهای بزرگ شهر بکشانند و بدین ترتیب شوق دانستن و آموختن را در آنها را بیدار کنند. به نظرم همین امر جرقه شکل گیری انقلاب صنعتی بود. ایجاد اشتیاق و انگیزه برای اکتشاف، دانستن و تجربه …

نوشته‌های مرتبط