امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

نگاهی به کنتاکتهای یک LBS

نگاهی به کنتاکتهای یک سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی (LBS). در داخل این کنتاکتها از آهنربا استفاده شده است تا با افزایش طول قوس الکتریکی و تلفات انرژی آن، خاموش شدن قوس الکتریکی را آسانتر کند.

نوشته‌های مرتبط