امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

نگاهی فلسفی به تکنولوژی

تغییر در تکنولوژی، زاییده تغییر در فلسفه علم و نوع جهان بینی است. دربرخی فلسفه ها، نقش تکنولوژی در بهبود کیفیت زندگی بشر منفی ارزیابی شده است. بدین ترتیب، باید انتظار داشت که برخی مکاتب فلسفی در مقابل استفاده افسار گسیخته از تکنولوژی جبهه مخالفی را تشکیل دهند. بنابراین مکاتب فلسفی در مورد  اینکه تکنولوژی خوب یا بد است نظر صریح و قاطعی ندارند.

با اینحال از دیدگاه اقتصادی، نگاه به تکنولوژی همواره مثبت است، زیرا قانون بازده نزولی را کمرنگ می کند و استفاده بهینه از منابع تولید برای افزایش سود را ممکن می سازد. حتی مکاتب خوشبین نیز تاکید می کنند که برای استفاده بهینه از تکنولوژی باید آن را مدیریت نمود. مدیریت تکنولوژی یکی از مهمترین مباحث در زمینه برنامه ریزی تحقیقات است که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی شود. در پست دیگری به مبحث مدیریت تکنولوژی هم پرداخته خواهد شد. رفتار در برابر تکنولوژی دو شکل است :

الف – رفتار اکتیو یا هوشمندانه (مدیریت بر تکنولوژی) شامل :

– توسعه تکنولوژی متناسب با رفتار سیستمی پیش بینی شده

– گزینش و کاربرد تکنولوژی در مسیر اهداف سیستم 

ب- رفتار رآکتیو و منفعلانه (مدیریت شونده توسط تکنولوژی) lشامل :

– کاربرد تقلیدی

– کاربرد بی هدف و غیر منطبق با اهداف 

برای اینکه تفاوت فلسفه و نگرش به تکنولوژی را درک کنید، به تصویر زیر دقت فرمایید :

technology

به نظر شما شخصی که با تصویر پرچم کشورمان در تبلتش ورزشکاران را تشویق می کند، به کدام یک از تقسیم بندیهای فوق از تکنولوژی استفاده می کند؟

جالب آنکه در زیر خبر مشرق نیوز ، کامنتها کاملا متفاوت بوده و اختلاف نظر فلسفی در مورد تکنولوژی را کاملا تایید می کرد!

نوشته‌های مرتبط