امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

هفت دلیل برای ریختن سنگ شکسته و شن کف پستها و نیروگاه های برق

۱- افزایش مقاومت سطحی زمین پست و جلوگیری از منتشر شدن جریان اتصال کوتاه به سطح پست

۲- کنترل ولتاژهای گام و تماس

۳- جلوگیری از ایجاد حوضچه های روغن در هنگام بروز نشتی روغن در تجهیزاتی چون ترانسفورماتورها ، کلیدهای قدرت روغنی و …

۴- جلوگیری از رشد و نمو علف در سطح پست

۵- جلوگیری از انتشار آتش سوزی از یک تجهیز به تجهیز دیگر

۶- عدم ورود خزندگان به تجهیزات پست به دلیل لبه های تیز سنگ شکسته ها

۷- جلوگیر از تبخیر رطوبت خاک و افزایش مقاومت زمین

نوشته‌های مرتبط