امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

هنر نورپردازی به روایت تصاویر – عکس اول – روشنایی معابر شهر پاریس

نورپردازی شهر پاریس در قالب طرح جامع نورپردازی شهر پاریس به کارفرمایی شورای شهر پاریس انجام می گیرد.طراح روشنایی شهر پاریس شرکت Concepto Agency است. در این پروژه طراحی روشنایی فضایی به مساحت هزار و ششصد هکتار مد نظر است.

مشاهده عکس دوم

مشاهده عکس سوم

نوشته‌های مرتبط