امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

هوایی یا زمینی! سوال این است!

خطوط تلگراف و تلفن خیابان برادوی شهر نیویورک در سال ۱۸۸۷

 

ادیسون که اولین سیستم قدرت دی سی خود را با ۵۷ مشترک چند بلوک آن طرفتر در خیابان پرل احداث کرد با استفاده از خطوط زیرزمینی از این ازدحام اجتناب کرد‌.

نوشته‌های مرتبط