امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

واحد نیروگاهی ذخیره چرخان

واحد نیروگاهی ذخیره چرخان یا Primary frequency control  به واحدهایی گفته می‌شود که Droop Control آنها دارای باند مرده یا Deadband است.
برای مثال در شکل a ، این باند مرده ۱۰ میلی هرتز هست. یعنی این نیروگاه وقتی وارد مدار خواهد شد که انحراف فرکانس سیستم قدرت از مقدار نامی آن بیش از ۱۰ میلی هرتز شود. در شکل b، منحنی دروپ نیروگاه دیگری نمایش داده شده است که به اغتشاشات بزرگتری پاسخ می‌دهد؛ یعنی انحراف فرکانسهای بیشتر از ۲۰۰ میلی هرتز.

نوشته‌های مرتبط