امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

وبسایت جدید بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع برق

وبسایت بیستمین کنفرانس توزیع برق که اردیبهشت ماه سال ۹۴ در شهر زاهدان برگذار خواهد شد، به صورت زیر تغییر یافته است :

http://epdc20.ir

البته آدرس رسمی فوق پس از redirect شدن به صورت زیر سایتی از وبسایت دانشگاه سیستان و بلوچستان بارگذاری خواهد شد. شایان ذکر است که سایت مذکور آماده پذیرش و ثبت مقالات ارسالی است.

نوشته‌های مرتبط