امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

پیدایش مولفه جدید در اهداف شرکتهای توزیع برق در محیط خصوصی شده

در نمایش کارکرد شرکتهای توزیع بصورت سیستمی، معمولا دو هدف تامین کمیت (Quantity)  و کیفیت (Quality) برق با حداقل هزینه (یا بیشترین سود) به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شده و به اختصار Double Q Objectives نامیده می شد.

با این حال، پس از تغییر ساختار صنعت برق، مولفه سومی هم تحت عنوان Market Value یا به اختصار، Value به این اهداف اضافه شده است. 

ارزش (Value) چیست ؟

ارزش، مفهومی مستقل از کیفیت است. مفهوم “ارزش”، مشابه مفهوم “برندینگ” در شرکتهاست. “تاگوچی” ارزش را چنین تعریف می کند : مثل عروسک تدی (خرس کارتونی) که حتی پس از فرسوده شدن هم (به واسطه خاطراتی که همراه خود زنده می کند) ارزش خود را حفط می کند، در حالی که ممکن است شیء با کیفیتی نبوده باشد. به نظر می رسد که این هدف جدید مادی نبوده و مفهومی معنوی دارد؛ درست مثل ارزش پرچم در نزد یک ملت. حقیقت آن است که شرکتهای توزیع برق باید برای بقای خود با دیگر رقبایشان رقابت کنند. برای همین نیازمند جلب اعتماد مشترکین خود هستند. در چنین محیطی، تعهد شرکتهای توزیع برق (در بخشهای مختلف تعمیر و نگهداری، نصب کنتور، صدور صورتحساب و خرده فروشی) به ارائه خدمات مناسب، بگونه ای که مشترکین را اخلاقا مقید به تمدید قراردادهایشان نماید (نوعی وابستگی عاطفی با آنها را شکل دهد)، همانند دو هدف دیگر کیفیت و کمیت، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عبارت ساده تر، مثل یک بقال که ابتدا با حسن نیت، انصاف و توجه خود مشتری را جلب نموده و  شک و تردید اولیه وی را به اعتماد چشم و گوش بسته بدل می نماید، شرکتهای توزیع برق نیز مجبورند تا با ایجاد انواع ارزش افزوده و جلب رضایت مشتری، با وی ارتباطات مبتنی بر ارزش برقرار نمایند.

برای مثال، بانکهای خصوص را در نظر بگیرید که در سالهای اخیر با ارسال پیام تبریک تولد سعی در برقراری ارتباطات ارزشی با مشتریان خود کرده اند. حالا شرکتهای توزیع هم مجبورند تا مقدمات انجام مطالعات اجتماعی گسترده ای را برای تولید ارزشهای منحصر به فرد فراهم نموده و مدل تجاری خود را برای آینده ای نزدیک بهبود بخشند.

در میان شرکتهای توزیع برق کشور، به نظر می رسد شرکت توزیع برق نواحی استان تهران، با هدف گذاری هوشمند پروژه های تحقیقاتی خود (که در سایت این شرکت قابل دسترسی است) در این زمینه پیشگام محسوب می شود. والله اعلم

نوشته‌های مرتبط