امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

چرا نیوتن به عنوان دومین فرد تاثیرگذار بر تاریخ جهان رده بندی شده است؟

وقتی لیست ۱۰۰ نفر تأثیرگذارترین انسانها بر تاریخ را مرور می کنیم (اینجا)، شاید وجود نیوتن به عنوان دومین نفر این لیست و بالاتر از مسیح (که هم اکنون بیش از دو میلیارد نفر از مردم جهان پیرو اویند) کمی عجیب به نظر برسد.

  1. Muhammad (۵۷۰ – ۶۳۲ AD) Prophet of Islam.

  2. Isaac Newton (۱۶۴۲ – ۱۷۲۷) – British mathematician and scientist.

  3. Jesus Christ (c.5BC – ۳۰ AD) Spiritual teacher and central figure of Christianity.

  4. Buddha (c 563 – ۴۸۳ BC) Spiritual Teacher and founder of Buddhism.

  5. Confucius (۵۵۱ – ۴۷۹ BC) – Chinese philosopher.

  6. St. Paul (۵ – AD 67) – Christian missionary and one of main writers of New Testament.

  7. Ts’ai Lun (AD 50 – ۱۲۱) Inventor of paper.

  8. Johann Gutenberg (۱۳۹۵ – ۱۴۶۸) – Inventor of printing press.

  9. Christopher Columbus (۱۴۵۱ – ۱۵۰۶) – Italian explorer landed in America.

  10. Albert Einstein (۱۸۷۹ – ۱۹۵۵) German/ US scientist discovered Theory of Relativity.

سوال این است: مگر نقش نیوتن چه بوده است؟

برخی نیوتن را آغاز کننده عصر رنسانس می دانند، زیرا در برکناری آموزه های خرافی  دینی و پیدایش عصر نوین در دل دوره تاریکی و جاهلیت وسطایی نقشی بی همتا ایفا نموده است. وی اولین نفر در جهان است که نشان داد می توان یک پدیده فیزیکی را در قالب یک رابطه ریاضی تحلیل و پیش بینی نمود. تا آن هنگام بنا به آموزه های دینی عصر کلیسا، بشر گمان می کرد کیفیت و کمیت هر پدیده فیزیکی به صورت مستقیم توسط خداوند تعیین و مقدر می شود. لیکن نیوتن یک سطح واسطه به نام فیزیک را معرفی نمود و برای اولین بار یک پدیده فیزیکی (جاذبه) را در قالب روابط ریاضی منحصر و ساده نمود.

پی نوشت : امروزه واژه فیزیک آن قدر بدیهی و ملموس شده است که هر چه فکر کردم تا برای دوره قبل از نیوتن معادلی برای آن پیدا کنم، مقدور نگردید.

نوشته‌های مرتبط