امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

چهار ویژگی مهم “مدیریت مصرف”

الف – بر خلاف نظریات ارائه شده توسط غیر متخصصین، تابع قانون پارتو نیست. یعنی آنکه بیشترین کاهش در مصرف با بکارگیری گرانترین تکنولوژیها حاصل می شود (مثل کنترل دور)

ب- به شدت به تکنولوژی وابسته است. تکنولوژیهای مختلف معمولا در یکی از آیتمهای زیر استفاده می شوند :

– تغییر مواد

– تغییر تجهیزات

– تغییر خط تولید

پ- نیازمند اندازه گیری است. از نقطه نظر علم مدیریت، امکان مدیریت چیزی که قابل اندازه گیری نیست وجود ندارد. به عبارت دیگر، ابتدا و انتهای فرآیند مدیریت مصرف باید با اندازه گیریهای مورد نیاز همراه باشد.

ت -بعضا از طریق روشهای غیرقابل پیش بینی تحقق می یابد. مثلا، تعویض سردوشی آب ممکن است مدیریت مصرف آب نباشد، مدیریت مصرف انرژی باشد!

نوشته‌های مرتبط